+36 30 415 09 26

0 24 órás ügyelet

Hétfőtől-vasárnapig: 9:00 - 17:30

Mindig nyitva

Érintésvédelem

Érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv. EPH nyilatkozat.

Érintésvédelmi relé (FI relé) vizsgálata és mérése.

Az ÉRINTÉSVÉDELEM

Szeretné otthonát biztonságban tudni?

Időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat, állapot felmérés hogy kiderüljenek az estleges rejtett hibák hiányosságok.

 

Felújította az elektromos hálózatot?

Minden villanyszerelési munka után kötelező. Felújított elektromos hálózatok ellenőrzése, jegyzőkönyvezése.

 

Lakást elad, kiad vagy vásárol?

40/2017 NGM rendelet alapján kötelező minden lakás vásárlás, eladás, kiadásakor rendelkeznie az ingatlanra vonatkozó érintésvédelmi jegyzőkönyvvel.

 
 

Időszakos felülvizsgálat?

Minden vállalkozásnak, munkahelynek, társasháznak, lakásnak kötelező! A hely rendeltetése szerint a jogszabályban meghatározott időközönként felül kell vizsgálni az elektromos hálózatot.

 

Elektromos kéziszerszámok bevizsgálása?

Elektromos hordozható kéziszerszámok érintésvédelmi bevizsgálása. Szigetelési ellenállás mérése. Érintésvédelmi jegyzőkönyv kisgépekhez.

 

EPH jegyzőkönyv?

EPH nyilatkozat, jegyzőkönyv új gáz bekötéshez, kazáncseréhez.

 

Erősáramú műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezésekethogy megfelelnek-e az érvényben vagy a kivitelezés során érvényben lévő (már akár visszavont) létesítési szabványoknak.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tartalmazza az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést.

villanyszerelő

Érintésvédelmi mérések a hálózat ellenőrzésére

            Erősáramú műszeres mérések:

 • Vonali- és hurokimpedancia mérése

 • Szigetelési ellenállás méré

 • Védővezető folytonossági vizsgálat

 • Földelési ellenállás mérés

 • Érintésvédelmi relé (FI relé) vizsgálata és mérése

   

Szemrevételezéses ellenőrzés:

 • Kötések állapota

 • Villamos berendezések telepítésének módja

 • Villamos szerkezetek kiválasztása

 • IP védettség ( villamos berendezések por és víz elleni védettsége)

 

 

 

Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata
Az érintésvédelem mérése és felülvizsgálata után a minősítő irat az MSZ HD 60364 előírásai szerint készül, amely tartalmazza az érintésvédelem részletes mérési jegyzőkönyvét, melynek érvényessége 3 év.

A vizsgálatot a 40/2017. ( XII.04 ) NGM rendelet kötelezően írja elő:
A villamos a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés)
Rendkívüli eseményt követően
Átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt
Időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal.

áramvédő kapcsolón: hathavonta
áramvédő kapcsolón: ideiglenesen telepített munkahely esetén: havonta
Iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorok esetén legalább 1 évenként.

Jelentős villamos berendezésen legalább 3 évenként
Az érintésvédelmi minősítő irat tartalmazza a részletes érintésvédelem mérési eredményeket:
védővezetős hálózat “földelés, nullázás” mérése,
törpefeszültségű rendszerek mérése,
kettős és megerősített szigetelésű berendezések minősítése,
RCD ( ÁVK) Mérése.

érintésvédelem

érintésvédelem mérése

Az érintésvédelem célja annak megakadályozása, hogy a villamos hálózatok és berendezések akár rendeltetésszerű használatuk közben, akár meghibásodásuk miatt, akár véletlenül balesetet okozzanak.

A zárlatos villamos berendezéssel érintkező emberi testen áthaladó áram intenzitásától függően a szervezetben kisebb reverzibilis, nagy áramerősség esetén maradandó roncsolást, gyakran haláltokoz.

 

Minthogy az átlagos testellenállás — kéztől kézig számítva — kb. 3000 Ω, a 15 mA erősséget meghaladó áram tehát életveszélyes lehet, a 20 mA feletti pedig halált okozhat.
Tehát 60 V feszültség az a felső határ, amely felett az érintésvédelem elvégzése fontossá válik.

 

A helyesen kialakított érintésvédelem célja, hogy az áramütés okozta balesetveszélyt elhanyagolhatóan kis értékre csökkentse.

 

Az érintésvédelem módja a hálózat, ill. a villamos berendezés normál üzemi körülmények között feszültség alá nem kerülő részeinek szigetelése.

 

A fokozottabb biztonságot igénylő berendezéseket kettős szigeteléssel látják el (nincs kívülről érintkező vezető felületük).

 

Az érintésvédelem további módjai a —> védőföldelés, a nullázás, a védőkapcsolás, a törpefeszültség, és egyes helyeken az érintésvédelmi kapcsolók használata.

Érintésvédelem

 

Az érintésvédelem üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek elkerülésére szolgáló műszaki intézkedések összessége.

 

Az érintésvédelem más szóval:

közvetett érintés elleni védelem, vagy az EN 61140 szabvány kifejezésével: hibavédelem – azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, tehát feszültség alatt nem álló, de meghibásodás (általában szigetelési hiba) következtében a földhöz képest veszélyes mértékű feszültség alá kerülő részek érintésekor az áramütés bekövetkezését akadályozzák meg.

A közvetlen (meg )érintés elleni védelem- azaz alapvédelem pedig az aktív ( üzemszerűen feszültség alatt álló ) részek megérintését akadályozza meg.
A szakmai köznyelv – hagyományosan – a hibavédelmet (a közvetett érintés elleni védelmet ) nevezi röviden érintésvédelemnek.

Az érintésvédelem vizsgálatának alkalmával a létesítményben található elektromos készülékeket védelmi osztályok alapján különböztetjük meg:

I. érintésvédelmi osztály – védővezetős védelemmel ellátott készülékek. Pl. mikrohullámú sütő
II. érintésvédelmi osztály – kettős vagy megerősített szigetelésű berendezések. Pl. kézi fúrógép
III. érintésvédelmi osztály – törpefeszültségű készülékek (max. 50 volt). Pl. beépített transzformátorral szerelt asztali lámpa.

Minden olyan épületet, ahol az érintésvédelem módjára a védővezetős módot használják, egyenpotenciálra hozó hálózattal (EPH) kell kiépíteni, mely szorosan összefügg a belső villámvédelmi rendszerrel.

A létesítményekbe beépített nagy kiterjedésű fém alkotó elemeket, csőhálózatokat, földeléseket be kell kötni az EPH rendszerbe. Célja, hogy megakadályozza a veszélyes potencálkülönbségek kialakulását.

A villámok áramának fele az épületen belül halad le, az EPH rendszer megakadályozza az esetleges másodlagos kisüléseket.

Érintésvédelem Jegyzőkönyv

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat végső és egyik legfontosabb munkafolyamata az ellenőrzés eredményeit rögzítő vizsgálati dokumentáció annak érdekében, hogy a megrendelő ( a villamos berendezés kivitelezője, tulajdonosa vagy üzemeltetője), valamint az ellenőrző hatóságok képviselői megfelelő általános, illetve részletes információt kapjanak a berendezés érintésvédelem állapotról.

Az érintésvédelem vizsgálatáról készült dokumentáció, amely a Minősítő Iratot és az érintésvédelem mérési jegyzőkönyveit tartalmazza, az érvényességének időtartamára a villamos berendezés ’’bizonyítványa„ lesz.

 

Érintésvédelmi jegyzőkönyv fejezetei:

Fejlap
Minősítő irat
Minősítési alapadatok
Érvényességi feltételek
Minősítés
Záradék ( Összefoglalás)

Fejlap

A fejlap az egész dokumentáció bemutató része. Az érintettek megtudhatják belőle, hogy ez a dokumentum melyik villamos berendezésnek milyen típusú „bizonyítványát” tartalmazza, ki hol és mikor végezte el ezt a vizsgálatot.

Minősítő irat

Minősítés: ez az oldal tartalmazza a legfontosabb kijelentést:
„ A felülvizsgált berendezés érintésvédelme teljes körűen MEGFELELŐ
és a következő adatokat tartalmazza: a megrendelő neve, az érintésvédelem vizsgálatának helye és ideje, a vizsgált berendezés. Ezen kívül az érintésvédelem felülvizsgálatot végző neve, szakképzettsége, bizonyítványának száma.

Minősítési alapadatok

Ez a fejezet tartalmazza a vizsgált villamos berendezés feszültségét, érintésvédelmi módokat és eszközöket Itt nyilatkozunk a felülvizsgálat során figyelembe vett szabványokról és előírásokról.
Nyilatkozunk az Egyenpotenciálra Hozó Hálózatról ( EPH).

Érvényességi feltételek

Ez az oldal tartalmazza, hogy a minősítés milyen körülmények között és mennyi ideig marad érvényben, valamint azt, hogy az érintésvédelem felülvizsgálója mire alapozza ezt a megállapítását.
A következő érintésvédelmi felülvizsgálat esedékességének naptári évszámát.